Các đánh giá của bác sĩ cũng như phân tích tất cả các đệ trình nghẹt thở trong lịch sử UFC

Tiến sĩ Samuel Stellpflug, bác sĩ cũng như BJJ Blackbelt, người đã là tác giả Ông đánh giá tất cả các đệ trình hoàn thành bằng phương tiện siết cổ trong lịch sử UFC. Trong bài báo, có tiêu đề Phân tích về sự nghẹt thở kết thúc chiến đấu trong lịch sử quảng bá …

Read More

Big Pharma sử dụng các khu định cư bằng sáng chế thuốc làm tiền thưởng cho các đối thủ chung để trì hoãn các loại thuốc cạnh tranh

LỚN Pharma sử dụng các khu định cư bằng sáng chế thuốc vì chi trả cho các đối thủ chung để trì hoãn thuốc cạnh tranh bởi J. D. Heyes . Chỉ lần này, Leviathan đứng về phía chúng tôi, người dân. Trong một bản tóm tắt của bạn bè (AMICUS), bồi thường thương mại …

Read More