Trình bày luật thể thao chiến đấu của chính phủ BC

Dòng trực tiếp của bản trình bày của chính phủ BC giải quyết các môn thể thao chiến đấu trong tỉnh hiện đã được tải lên. Bạn có thể thưởng thức ở đây:

Chia sẻ cái này:
Twitter
Facebook

Như thế này:
Thích tải …

Có liên quan

Ủy ban BC xác nhận quyền anh nghiệp dư, Taekwondo, Wrestling và Judo hiện tại Legaljune 27, 2013in “Luật MMA nghiệp dư”
Các môn thể thao nghiệp dư MMA / Combat ở BC hướng tới một túi quy định hỗn hợp? Ngày 2 tháng 7 năm 2013in “Luật MMA nghiệp dư”
Chính phủ BC đang tích cực làm việc với hành động lập pháp đối với Bill S-209June 25, 2013in “Ủy ban thể thao BC”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *