Luật sư thể thao Rome trống Michelle Gervais đã thừa nhận trong ‘Phụ nữ chúng tôi ngưỡng mộ 100 nhà lãnh đạo phụ nữ hàng đầu của Tampa’ cho năm 2022

Blank Rome LLP rất vui mừng được tiết lộ rằng Michelle Gervais, người phục vụ như một đối tác kiện tụng và đồng chủ tịch của công ty của công ty Thực hành pháp luật thể thao, đã được thừa nhận trong 100 nhà lãnh đạo phụ nữ hàng đầu của Tampa cho năm 2022 bởi những người phụ nữ mà chúng tôi ngưỡng mộ.

Phương pháp pháp luật thể thao của công ty cũng như tư vấn cho các vận động viên, người nổi tiếng, cũng như các giám đốc điều hành, ngoài các dịch vụ trong thể thao, giải trí, cũng như thị trường tài chính trong các tranh chấp phức tạp bao gồm giao điểm của dịch vụ cũng như các vấn đề pháp luật hộ gia đình.

Đối với lựa chọn các vận động viên chuyên gia cũng như giám đốc điều hành, Gervais hỗ trợ họ quản lý một loạt các vấn đề pháp luật hộ gia đình bao gồm giải thể hôn nhân, bạo lực gia đình, làm cha, giam giữ, hỗ trợ, cũng như các thỏa thuận trước hôn nhân, sau hôn nhân, cũng như thử thách. Cô ấy cũng giúp khách hàng của mình cũng như các dịch vụ của họ với các vấn đề quản trị nguy hiểm khác ảnh hưởng đến thương hiệu của họ, công ty của họ, cũng như di sản chuyên gia của họ.

Phụ nữ chúng tôi ngưỡng mộ giải thưởng sự công nhận này cho những phụ nữ là doanh nghiệp hàng đầu cũng như thúc đẩy sửa đổi trên hầu hết các thị trường bao gồm công nghệ học thuật, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm cũng như các dịch vụ tiền tệ, bán lẻ, truyền thông cũng như nhiều hơn nữa. Họ tiếp tục phá vỡ các rào cản vào các lãnh thổ mới sẽ cho phép những người tuân thủ sau khi họ lãnh đạo thành công cũng như sự nghiệp có ý nghĩa. Những người được trao giải thưởng được dành cho việc tạo ra thành công cho các tổ chức của họ mỗi năm.

Chia sẻ cái này:
Facebook
Twitter
E-mail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *