Calum von Moger đi tù

Sự sụp đổ của Calum von Moger đã rất khó khăn để xem. Những gì chúng ta đang trải qua là một người có thế giới trong tay họ và ném tất cả đi. Bây giờ, Calum đang phải đối mặt với hậu quả cho các quyết định tồi tệ của anh ta và nó có thể cho thấy phải vào tù.

XEM VIDEO:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *